muzele care îţi lasă firmituri în creier sunt emoţii

Operez cu puţinul pe care îl ştiu
din mituri şi tronomii istorisite
cu munca scap rasteluri cu unităţi de kiloocteţi
şi visez la poloneze cu părul spic şi gropiţe la fund
aş vrea să fiu în acel gang strâmt în care idealuri
ca frumuseţea
şi dragostea şi adevăru
devin entităţi vizibile ca nişte bucăţi de cer plutind
şi producând explozii
când cei pe care îi credem rudimentari îşi exprimă dragostea
în modul cel mai pur pe care îl cunoaşte Universu
într-o dimineaţă în grădina din Strathmore Avenue
am ridicat grandoarea ca pe un alcoolic care n-a mai ajuns până în casă
şi s-a închinat pragului cu capul înnebunit de imagini
în vise înceţoşate cromatice şi epice
s-a extins în simţuri cu hoardă de lupi în urmă şi semnele lăsate în pragul uşii
cu firmituri şi frunze şi mojo şi pisici
şi pierderea definitivă
pe care o cântă naval într-o cafea
vântul în Anglia

tronomie=varianta superior matematic bonomiei